Test

En grupp historieintresserade har under några år studerat delar av Norrmalms historia.


I studierna har vi upptäckt att Norrmalms historia i stor utsträckning är sammanflätat med Stockholms och även Sveriges historia, politiskt, vetenskapligt och socialt.